Kerkraad

Voorsitter: Dr. Philip Venter

Sel: 082 446 6604

 

Bestuursgroep:

Briëtte Barry      Sel: 084 583 3642

Danie Bester      Sel: 082 684 5548

Deon Kriek         Sel: 082 466 0486

Marina Murris   Sel: 082 049 6756

Kerkraad Algemeen:

Amanda Calitz

Lohan Fourie

Louis Kwessie Fourie

Hendrik Oberholzer

Rienie Oosthuizen

Petro Potgieter

Theresa Nel

Kantoorbestuurder/Skriba: Cara-D. Pieterse   Sel: 066 288 0048